У школској 2008/2009. години на овом порталу реализован је пројекат увођења електронског учења - учења на даљину, у систем професионалног развоја запослених у образовању. Пројекат Завода се односио на стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника. 

На интерном конкурсу, намењеном ауторима само оних програма који су у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2008/2009. годину, изабрана су 3 (три) програма, чије је прилагођaвање реализацији путем учења на даљину, као и сама реализација, финансијски и организационо покривена од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

1. марта 2009. године, на сајту Завода објављен је конкурс за 120 наставника који су похађали бесплатно један од 3 изабрана програма стручног усавршавања. 

По завршетку оn-line курса полазници су добили Уверење о савладаности програма стручног усавршавања.