Course Image Примена рачунара 3

Примена рачунара 3

Курс Примена рачунара 3 бави се применом рачунара у математици и организован је око програмског пакета Octave. Примене укључују визуелизацију у равни и простору, примене у линеарној алгебри, примене у нумеричкој математици и примене у статистици.