Обука је предвиђена Законом о уџбеницима, а њен програм је дефинисан у Правилнику о начину избора лица на листу оцењивача, Програму обуке за оцењивача, Етичком кодексу лица која учествују у поступку одобравања уџбеника и Поступку именовања чланова комисије за оцену рукописа уџбеника.

Осмишљавање и реализација обуке поверена је Заводу за унапређивање образовања и васпитања.Сви оцењивачи пролазе кроз исти програм обуке по распореду који ће бити накнадно направљен.Лице које одбије обуку скида се са Листе. Након завршене обуке учесници добијају сертификат.

Предвиђено је да оцењивачи, темпом који њима одговара, обуку заврше у току једне недеље. Обука почиње у понедељак и завршава се тестом у недељу који сви решавају у исто време. Сваки оцењивач, у складу са својим обавезама, приступа модулима, али дат је предлог оптималне динамике рада јер нису сви модули једнаког обима. Процена је да је за пролазак кроз цео програм обуке потребно око 7 сати рада за рачунаром  + тест што одговара трајању класичне једнодневне обуке.